Meenutused

Till the bridge you will need be form’d, till the ductile anchor hold,
Till the gossamer thread you fling catch somewhere, O my soul.

– Walt Whitman

Abitus ja abistajad

27. 12. 2023

Huvitav on tähele panna kui vähe usku on meil iseenda võimekusse probleemidega toime tulla. Iga probleem on unikaalne ja kõige etem oleks esmalt teha paus ja ise jälgida kuidas me antud olukorda sattunud oleme, mis võiks olla põhjus ja mis võiks olla lahendus. Vähene usk endasse tuleb peamiselt sissejuurdunud harjumusest minna kergema vastupanu teed ja küsida ning otsida abi kusagilt väljastpoolt. Nii talitavad ju kõik.

Blog Image

Kiida oma Isandat, kui ärkad,
nagu ka keset ööd ja tähtede loojudes.

– Koraan 52:48-49

Ööhinged ~ So I made the night for Me

19. 05. 2023

Leidub inimesi, kellele jääb asjade pealiskaudne kogemine vaimselt kitsaks. Neil on vastupandamatu soov püüelda asjade tuuma poole ja minna oma vaatlustes lõpuni. Neil on kirg saada teada kui kaugele, kõrgele ja sügavale on võimalik kõige oma taju osadega liikuda. See on vastand keskpärasusele, mille energia raugeb poolel teel ja tänu sellele jääb viljade küpsemine ja nende maitsmine olemata.

Ibn arabi kirjutab, et inimesed, kellele on paljastatud saladusi (people of the kashf) on oma püüdluste (himmat) teenistuses nii öösel kui päeval. Öö on eriline aeg vaimsete tegevuste jaoks ja öö kaitseb segavate pilkude eest. Öösel on võimalik rahulikult jälgida nii füüsilist kui vaimset maailma ja nende kahe puutepunkte. Läbi jälgimise ja üldise valvsuse arenevad meeled tundlikuks, mis seejärel toimivad nagu vastuvõtjad vaimsetele signaalidele

Horse Whisperer Image

Mulle näidati paradiisi ja põrgut, ja ma pole kunagi näinud nii palju head ja nii palju halba.
Kui sa teaksid seda, mida tean mina, siis sa naeraksid harva ja nutaksid tihti.

– Prohvet Muhamed ﷺ (Sahih Muslim)

Horisont ja kokkupuutekoha lähenemine

9. 12. 2022

Ibn Arabi kirjutab, et Horisont on see koht, kust jumalik valgus (tajelli) siseneb. See on kokkupuutekoht füüsilise ja vaimselt tajutava maailma vahel – kiikamine nö neljandasse dimensiooni.
Olles kolmandas dimensioonis, ei suuda me neljandat dimensiooni füüsiliselt tajuda, aga on hetked ja tegevused, mis toovad kolmanda ja neljanda dimensiooni kokkupuutekoha üksteisele lähemale. See lähedus võimendab vaimset tunnetust ja meile harjumatute vibratsioonide tajumist.
Lähenemine toimub selliselt, et kui meie üritame läheneda, siis see teine, vaimne dimensioon (Ibn Arabi võrdsustab seda Jumalaga), läheneb meile kahekordse (või kiirema) mõõduga.

Kokkupuute kohad

Ibn Arabi toob välja eriliselt head teod, mis toovad kokkupuutekoha lähemale

Blog Image

The pain was so great, that it made me moan; and yet so surpassing was the sweetness of this excessive pain, that I could not wish to be rid of it. The soul is satisfied now with nothing less than God.

– The Life of Teresa of Jesus

Vaikus ja eraldatus

19. 10. 2022

Ibn Arabi kirjutab oma raamatus “Neli vaimse tarkuse sammast” neljast viisist, mis aitab inimest vaimsel teel edasi jõuda. Raamat on lühike ja konkreetne, mis põhineb tema enda kogemustel ning tähelepanekutel.

Vaikus

On kahte tüüpi vaikust. Esimene vaikus on seotud kõne ja häälega, mis tuleb läbi suu, lihtsalt öeldes heliline vaikus – oskus olla vait. Püüe selle vaikuse poole on suure kaaluga. Erandiks vaikuse juures on kõnelemine Jumalaga.
Teine vaikus on seotud südamevaikusega. See on mõttetegevuse lakkamine, sisemise dialoogi puudumine, loobumine mälestustest ja lahtilaskmine tuleviku plaanidest. Südamevaikuse kaal on mõõtmatu.

“See, kelle suu on vaikuses, aga süda mitte, kergendab oma koormat.”
“Kui mõlemad, nii suu kui süda on vaikuses, kerkib esile sisim teadvus (sirr) ja Looja näitab ennast 

Blog Image

Indeed, every breath is a path to God;
and each is authentic, true.

– Ibn Arabi

Iga hingetõmme on teekond Tõeni

21. 09. 2022

Tarkus ja hüve-pahe duaalsus

Ibn Arabi toob näite, kuidas suhtuda Jumaliku tarkuse ja Koraani mõistmisesse. See on nagu herbalisti poe külastamine. Kui sisse võtta kõik rohud, siis on see kahjulik ja mürgine, aga kasutades rohtusid vastavalt vajadusele, mõjuvad need tervendavalt. Sama võib öelda ka teadmiste kvaliteedi kohta, sest teadmisi on lõpmatult nagu ka õpetajaid, tuleb osata eraldada teri sõkaldest.

Tervendav rohi on aga kibe. Seda kibedust võib vaadata kui kasvu- või arenguvalu, mis käib hüvega käsikäes. Enamik asjad on vaadeldavad ja kogetavad kaheselt, läbi hea ja halva, läbi hüve ja valu. Näitena saab tuua surma, mis on kahtlemata hirmutav, valuline ja hoomamatu paratamatus, aga selle teine, hüveline pool on taasühinemine oma algega – Jumalaga, tagasitulemine koju

Blog Image

O child of Adam, I was sick, and you did not visit Me.
O child of Adam, I asked you for food, but you did not feed Me.
O child of Adam, I asked you for drink, but you gave Me nothing to drink.

– Hadith Qudsi

Jumalikkuse ruumiprojektsioon

14. 09. 2022

Raamat: “The Openings Revealed in Makkah” by Ibn Arabi, translated by Eric Winkel; al-Futuhat al-Makkiyah.
Tõlkija Eric Winkeli loengute sari The Futuhat Project. Esimene loeng: The Projective Space Of The Divine – Insights From (Muhyiddin) Ibn Arabi, lingid: YouTube, SoundCloud

Jumala maailm

Kui Ibn Arabi oli teekonnal Lõuna-Aafrikas (tänapäeva Maroko lääneranniku kandis), siis ta kohtas abdali (spirituaalne inimene, kes võib soovi korral olla samal ajal mitmes paigas). Hakates talle kurtma kui halb valitseja neil on, palus abdal, et ta lõpetaks selliselt mõtlemise, sest isegi kõige arukamad meist unustavad, et Jumal lõi selle maailma mitte meie, vaid Iseenda jaoks ja just sellisena, mis on Jumala meelest parim.

Meenutused Badge