õlimaal päises

Märsi portfoolio

Meenutused

thumbnail

O child of Adam, I was sick, and you did not visit Me.
O child of Adam, I asked you for food, but you did not feed Me.
O child of Adam, I asked you for drink, but you gave Me nothing to drink.

– Hadith Qudsi

Loengu “Kaemused Mekas” konspekt ja mõtted – loeng #1, Ibn Arabi – Jumalikkuse ruumiprojektsioon

14. 09. 2022

Raamat: “The Openings Revealed in Makkah” by Ibn Arabi, translated by Eric Winkel; al-Futuhat al-Makkiyah.
Tõlkija Eric Winkeli loengute sari The Futuhat Project. Esimene loeng: The Projective Space Of The Divine – Insights From (Muhyiddin) Ibn Arabi, lingid: YouTube, SoundCloud

Jumala maailm

Kui Ibn Arabi oli teekonnal Lõuna-Aafrikas (tänapäeva Maroko lääneranniku kandis), siis ta kohtas abdali (spirituaalne inimene, kes võib soovi korral olla samal ajal mitmes paigas). Hakates talle kurtma kui halb valitseja neil on, palus abdal, et ta lõpetaks selliselt mõtlemise, sest isegi kõige arukamad meist unustavad, et Jumal lõi selle maailma mitte meie, vaid Iseenda jaoks ja just sellisena, mis on Jumala meelest parim.