Savikeha ja elavad nimed

Mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama

14. 09. 2022

Ibn Arabi kirjutab, et on olemas Üks Olemus, kellel on palju nimesid ning palju omadus- ja tegusõnu. Suudeldes mind ja sind, loob Üks Olemus iseenda pildi maisesse vormi. Nimeks saab talle Aadam, kes on tehtud savist (mullast). Seejärel õpetatakse Aadamale kõik Ühe Olemuse nimed, omadus- ja tegusõnad. Võttes peoga madalast ja peites selle sisse kõige kõrgema.

Jumala maailm

Kui Ibn Arabi rändas Põhja-Aafrikas, kohtas ta oma teel abdali, meest, kes võis ühel ja samal ajal olla mitmes erinevas kohas. Ibn Arabi kurtis milline halb valitseja neil on, kui meeletud, vägivaldsed ja korrumpeerunud on tolle teod. Kuuldes seda kriitikat, palus abdal, et Ibn Arabi lõpetaks sellise näotu mõtlemise. Isegi kõige arukamad meist unustavad, et Jumal lõi selle maailma ja kõik mis on selle sees ja kes liiguvad selle peal mitte meie, vaid iseenda jaoks ja just sellisena, mis on Jumala meelest parim.

Isegi kõige arukamad meist unustavad, et Jumal lõi selle maailma mitte meie, vaid iseenda jaoks.

Abdal Marokost

Tuli

Keegi ei sisene aeda enne, kui ta on läbi ja lõhki puhas. Tuli puhastab, misjärel valged tiivad hinge tulest puhtana välja tõstavad. Kõige keerulisemad ja valusamad kogemused muudavad meid kõige rohkem, see paneb elu teistmoodi tunnetama, see on elu tuli – valu ja kannatus.

The Real God only reveals Himself to one who can no longer be described or named at all.


Muhyiddīn Ibn ‘Arabī
Ten Worlds Schema

Savikeha ja kümme maailma

Üks Olemus vaatab peeglisse ja sina oled peegeldus. See vaatamine loob kümme sind kümnesse maailma või kaheksatestkümnesse tuhandesse (18000!!!) maailma. Igas maailmas oled sa päris. Ka uni on üks nendest maailmadest ja kui sa näed ennast unes või mujal nendest maailmadest, siis see oledki sina – üks isik, aga kogemused ja tegemised mitmes maailmas.
Ibn Arabi tekstides on läbivaks teemaks inimene, kes on jumalik peegeldus, kuid samal ajal ka midagi hoopis muud.
Jumalik valgus liigub südamesse, süda on tema kodu. “Mu suda näeb Jumalat, aga mu silmad mitte.”

Näha silmade ja südamega (sight & insight – nägemine ja kaemus) on näha nähtavat ja nähtamatut. Inimese (Aadama) savikehasse on pidetud eelpool mainitud nimed, mis võimaldavad teada kõigest ja näha kõike, ehk siis on olemas potensiaal. “My body is Your paradise, my soul Your Holy Spirit – this is a teaching so rarely presented to the world.”

He taught Adam the names, all of them.

Quran

Olen Sinu kirgas valgus (tajelli) ja loodud Sinu näo järgi, kuid Sa ei ole mina ja mina ei ole Sina.

Muhyiddīn Ibn ‘Arabī

Ma olin haige ja sa ei tulnud mind vaatama

Kui Jumal soovib, et kellegi janu kustutataks või kui keegi vajab üht head sõna, siis oled sina see, kes seda soovi täitma peab. Jumal leiab kellegi, kes on pühendunud, kelles on arusaamine ja keda on õpetatud teenima.

O child of Adam, I was sick, and you did not visit Me.
O child of Adam, I asked you for food, but you did not feed Me.
O child of Adam, I asked you for drink, but you gave Me nothing to drink.

Hadith Qudsi
Meenutused Badge