Sambad – vaikus ja eraldatus

Ibn Arabi neli vaimse tarkuse sammast

19. 10. 2022

Ibn Arabi kirjutab raamatus “Neli tarkuse sammast” neljast viisist, mis on justkui vundamendiks teel vaimsel kuppelmaastikul. Seal on oluline mitte lasta tõusudel ja langustel end segadusse ajada ning mitte heituda edusammude uimastavast- ega tagasilöökide haavavast mõjust.
Sammasteks on vaikus, eraldatus, paast ja tähelepanelikkus.

Vaikus

On kahte tüüpi vaikust: esimene neist on seotud kõne ja häälega, mis tuleb läbi suu, lihtsalt öeldes heliline vaikus – oskus hoida suu kinni. Püüe selle vaikuse poole on suure kaaluga. Erandiks selle vaikuse juures on kõnelemine Jumalaga.
Teine vaikus on seotud südamevaikusega. See on mõttetegevuse lakkamine, sisemise dialoogi puudumine, loobumine mälestustest ja lahtilaskmine tuleviku plaanidest. Südamevaikuse kaal on mõõtmatu.

“See, kelle suu on vaikuses, aga süda mitte, kergendab oma koormat.”
“Kui mõlemad, nii suu kui süda on vaikuses, kerkib esile sisim teadvus (sirr) ja Looja näitab ennast.”
“See, kelle süda on vaikuses, aga suu mitte, on tarkuse keelega kõneleja.”
“See, kes ei oma ei vaikset südant ega vaikuses suud, on vanatühja lükata ja tõmmata ning on tema naerualune.”

Ibn Arabi sõnul on täielik südamevaikus siiski inimese jaoks võimatu. Selle puhtaim vorm on kõnelemine Jumalaga, ja sõnad, mis kerkivad esile, on Jumala enda sõnad – dialoog nö iseenda vaimuga.

Eraldatus

On kolm põhjust, miks keegi peaks soovima ennast kõigest maisest eraldada:

  • Hirm selle ees, et teised inimesed võivad mind negatiivselt mõjutada.
  • Hirm selle ees, et ma võin teisi ise negatiivselt mõjutada.
  • Soov olla ja suhelda vaid koos Jumalaga.

Eralduses olles tuleb vaikus loomulikult. Erandiks on vaid südamevaikus, sest võimalik on iseendaga suhelda ka kõigest muust peale Jumala ja teistega peale Jumala (seesmised dialoogid, hallutsinatsioonid jm ilmutused).

Eraldatus ei toimu püüdleja südames mitte kunagi, kui ei ole võõristustunnet kõige maise vastu. Maisusest üritatakse eralduda. Samuti on vajalik selgus ja kindlus, mis puudutab Jumalat. See võimaldab segamatut sisekaemust ning välistab kõik muud segavad asjaolud.

The pain was so great, that it made me moan; and yet so surpassing was the sweetness of this excessive pain, that I could not wish to be rid of it. The soul is satisfied now with nothing less than God.

The Life of Teresa of Jesus
Meenutused Badge