Haridusteed Saaremaal

Antud töö eesmärk oli teadvustada põhi- ja keskkooli lõpetajatele võimalusi haridustee jätkamiseks. Valminud veebileht ja trükis visualiseerivad väikelaevaehituse ja elamusmajanduse haridusteid Saaremaal.

Lahenduse juures on kasutatud illustratsiooni ja animatsiooni, et luua positiivne ja haarav kasutajakogemus. Temaatika on seotud nii erialade, kui ka Saaremaa sümboolikaga.

Link veebilehele: https://haridustee.saaremaavald.ee/

Illustratsioon veebilehelt
Haridusteede infotrükis, veebilehe mobiilivaated ja illustratsioon
Droonifoto
Veebivaated