Ööhinged ~ So I made the night for Me

Öövaikuses ja pimeduse embuses kõnelevad ööhinged Jumalaga

19. 05. 2023

Leidub inimesi, kellele jääb asjade pealiskaudne kogemine vaimselt kitsaks. Neil on vastupandamatu soov püüelda asjade tuuma poole ja minna oma vaatlustes lõpuni. Neil on kirg saada teada kui kaugele, kõrgele ja sügavale on võimalik kõige oma taju osadega liikuda. See on vastand keskpärasusele, mille energia raugeb poolel teel ja tänu sellele jääb viljade küpsemine ja nende maitsmine olemata.

Ibn arabi kirjutab, et inimesed, kellele on paljastatud saladusi (people of the kashf) on oma püüdluste (himmat) teenistuses nii öösel kui päeval. Öö on eriline aeg vaimsete tegevuste jaoks ja öö kaitseb segavate pilkude eest. Öösel on võimalik rahulikult jälgida nii füüsilist kui vaimset maailma ja nende kahe puutepunkte. Läbi jälgimise ja üldise valvsuse arenevad meeled tundlikuks, mis seejärel toimivad nagu vastuvõtjad vaimsetele signaalidele.

Kui tavalised inimesed magavad, siis öösel valvsad ja palves olevad inimesed (ööhinged) on koos Jumalaga. Näidates lahket halastust, tuleb Jumal öösel alla selle maailma taevasse ja ütleb:

He lies who claims to love Me! When I make the night to conceal him, he is asleep to Me. Does every lover not seek seclusion with his beloved? So here I am; I have radiated tajallí to My creatures – Is there one who calls so I may answer him? Is there one who turns in repentance so I may turn to him? Is there one who asks for forgiveness so I may forgive him?

al-Futuhat al-Makkiyah

Muḥammad bin ʿAbd al-Jabbār al-Niffarī, kes oli üks ööhingedest, rääkis Ibn Arabile ühest oma nägemusest. Talle kuulutati, et Jumal lõi öö enda ja päeva inimese jaoks. Öö on aeg, kui Jumal laskub taevasse, et sinuga kohtuda, intiimselt suhelda ja rääkida öises rahus. Öine mõistmisest küpse keskkond võimaldab olla omavahel siiruses. See on aeg kui lakkab mõttetegevus, elustuvad varjatud tajud ja see on aeg, millal Jumal soovib täita sinu soove ja vajadusi.

Öised kõnelused Jumalaga #1
Öised kõnelused Jumalaga #2

Allpool toon ära mõned värsid Koraanist, mis sisaldavad ilmutusi öö loomuse ja olulisuse kohta:

Ülista oma Isandat koidu eel ja enne loojangut,
kiida teda öösel ja veel pärast maani kummardamist.

Koraan 50:39-40

Meie märkidesse usuvad vaid need, kes neist kuuldes ruttavad kummardama maani ja ülistavad oma Isanda kiitust ega ole suurelised;
need, kes jätavad magamisaseme, et paluda oma Isandat kartuses ja lootuses, ning jagavad seda, mille me talle osaks andsime.

Koraan 32:15-16

Kas tõesti see, kes läbi kogu öö kummardab Jumalat, maha heites ja püsti tõustes, kardab tulevast elu ja paneb kogu oma lootuse oma Isanda peale on võrdne uskmatuga? Küsi: “Kas tõesti on võrdsed need, kes teavad, ja need, kes ei tea?”

Koraan 39:9

But if the pagans are too proud, then [let them know that] those [angels] nearest to your Lord glorify Him day and night, and never grow weary.

Quran 41:38

Tõesti, Jumala kartjad jäävad aedadesse
allikate juurde,
ja pälvivad selle, mis Jumal nendele andis,
sest nad tegid head.
Nad magasid ainult napi osa ööst.
ja juba koidu ajal palusid andestust,
oma varaga aitasid nad inimesi, kerjuseid ja vaeseid.

Koraan 51:15-19

Kiida oma Isandat, kui ärkad,
nagu ka keset ööd ja tähtede loojudes.

Koraan 52:48-49

Seisa ja valva kogu öö, vaid väikese vahega –
pool ööd või veel vähem,
või veel rohkem – ja loe selgesti Koraani.

Tõesti, parim on palve keset ööd ning ka selgem sisult, sest päeval on sull muud muret.

Koraan 73:2-7

Aga neil päevil sündis, et Jeesus läks mäele palvetama ja veetis kogu öö Jumalat paludes.

Luuka 6:12

See ei saa olla tavaline uitmõte, mis suudab une magususest ja keha väsimusest hoolimata jääda öösel palvesse ning astuda paljude ohtude ja vaevadega ääristatud vaimsetele radadele. See on midagi, mis muudab päevad rahutuks ja une heitlikuks, ning mis ei lase kuidagi muud moodi enam olla. Ööhinged leiavad selle jõu ja meelekindluse jõuda nendes asjades selgusele.

I toiled in my groaning; every night I will wash my bed, with tears I will water my couch.

Psalms 6:6

At midnight I arose to give thanks unto Thee for the judgements of Thy righteousness.

Psalms 118:62

La gente de la noche – ellos con el conocimiento y la inteligencia

Dice Ibn Arabi que existe mucho más para saber y percibir. Ellos con la visión pura se llaman gente del kashf y ellos dedican toda su vida para saborear el miel Divino y recordar los misterios y su propia esencia. Para ellos la noche no es para dormir – el día así como la noche son para rezar y suplicar inteligencia del arriba. La gente de la noche aprovecha el tiempo de la oscuridad para investigar su inquietud espiritual y llegar al final de la investigación. La mediocridad de caminar a mitad de camino no es suficiente. Su deseo – alcanzar el corazón de la vida.

Meenutused Badge