Horisont ja kokkupuutekoha lähenemine

Vaimse ja füüsilise dimensiooni tunnetuskohad

9. 12. 2022

Ibn Arabi kirjutab, et Horisont on see koht, kust jumalik valgus (tajelli) siseneb. See on kokkupuutekoht füüsilise ja vaimselt tajutava maailma vahel – kiikamine nö neljandasse dimensiooni.
Olles kolmandas dimensioonis, ei suuda me neljandat dimensiooni füüsiliselt tajuda, aga on hetked ja tegevused, mis toovad kolmanda ja neljanda dimensiooni kokkupuutekoha üksteisele lähemale. See lähedus võimendab vaimset tunnetust ja meile harjumatute vibratsioonide tajumist.
Lähenemine toimub selliselt, et kui meie üritame läheneda, siis see teine, vaimne dimensioon (Ibn Arabi võrdsustab seda Jumalaga), läheneb meile kahekordse (või kiirema) mõõduga.

Whoever draws close to Me by the length of a hand, I will draw close to him by the length of an arm.
Whoever draws close to Me the by length of an arm, I will draw close to him by the length of a fathom.
Whoever comes to Me walking, I will come to him running.

Allah (Sahih Muslim)

Indeed, He is more intense in yearning for a meeting with His beloveds than they are for Him.

Prohvet Muhamed ﷺ (Sahih Muslim)


Kokkupuute kohad

Ibn Arabi toob välja eriliselt head teod, mis toovad kokkupuutekoha lähemale:

  • Abivajajate aitamine ja heategevus, milleks võib olla ka naeratus või hea sõna;
  • Hobuste ja muude loomade treenimine;
  • Tähelepanelikkus surivoodil ja sünnituse hetkel. Viimaste hetkede jagamine sureva inimesega aitab mõista surma osa elus ja elu osa surmas ning tunnetada selle vaimset tähendust. Sünnitushetke juures olles peegeldub ema näolt ja kogu olemisest loomise varjatud seosed jumaliku armastusega.
  • Enne koitu (peale kolme öösel) on vaimne dimensioon inimesele kõige lähemal;
  • Seksuaalvahekorra ajal;
  • Kõik teod, mis on kirjas Šariaadi kogus, toovad kokkupuutepunkti samuti lähemale.

Mõned tundemärgid lähenemisel on näiteks südame pehmenemine ja silma kippuvad pisarad.

Mulle näidati paradiisi ja põrgut, ja ma pole kunagi näinud nii palju head ja nii palju halba.
Kui sa teaksid seda, mida tean mina, siis sa naeraksid harva ja nutaksid tihti.

Prohvet Muhamed ﷺ (Sahih Muslim)

Viited:
Loeng: Thinning the Membrane – Insights from (Muhyiddin) Ibn Arabi,
lingid: YouTube, SoundCloud

Meenutused Badge