Euroopa noorte eesmärgid kunstis

Illustratsioon Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskusele. Teos on teemaatiliselt seotud programmiga “Euroopa noorte eesmärgid kunstis” ja sellel teemal läbiviidud veebiaruteluga.

Illustreerimisel võtsin aluseks veebiarutelul tekkinud vahetud mõtted ja nägemused seoses kunsti ja keskkonnaga, mis soosib loomingulisust. Arutelust ja noorte eesmärkidest tuli välja, et noorte ja ka noorsootöötajate huvi on aktiivne suhtlus maalimaga ja olla üksteisega kontaktis, on soov mõelda ja hingata julgelt, testida piire ning vahel ka “hullu panna”.

Illustratsioon “Euroopa noorte eesmärgid kunstis”
Illustratsioon paberil
Märksõnad: