eTEU identiteet, kujundus ja veebiarendus

eTEU on blockchain tehnoloogial põhinev rakendus, mis pakub meretranspordiga seotud ettevõtetele kaasaegset dokumendi haldus- ja vahendusteenust.

Startupile oli vaja luua identiteet, mis on kaasaegse tehnoloogia ettevõtte nägu. Töö hõlmas kodulehe kujunduse, arenduse, logo ja kujundusgraafika loomist – visiitkaardid, roll-up bänner, A5 Z-fold flaier ja esitlusslaidid.
Valminud veebileht tutvustab loodava rakenduse sisu ja tehnilist ülesehitust. Töö juures kasutasin mitmeid illustratiivseid ja animeeritud visuaale, näitlikustamaks loodava süsteemi omadusi – mobiilne, turvaline, efektiivne ja detsentraliseeritud.

Link veebilehele: https://eteu.co.uk/

eTEU veebilehe vaated
eTEU veebilehe mobiilivaade
eteu img
Infograafika
eTEU visiitkaart ja kujundatud logo
eTEU roll-up bänner